W naszej szkole

 • Konkurs na opowiadanie lub bajkę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Zapraszamy uczniów w wieku od 10 do 15 lat do udziału w konkursie na opowiadanie lub bajkę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie organizuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Termin nadsyłania prac mija 4 czerwca.

  Zasady udziału w konkursie 

  Inicjatywa jest skierowana do uczniów w wieku w wieku od 10 do 15 lat. Prace można przesyłać do 4 czerwca br. Rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszenie listy laureatów) nastąpi najpóźniej do 21 czerwca br. Laureaci zostaną wyłonieni w 3 kategoriach wiekowych: 10-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat.

  Prace konkursowe 

  Praca konkursowa powinna mieć charakter edukacyjny i dotyczyć przepisów ruchu drogowego, a jednym z jej bohaterów powinien być Krokodylek Tirek. Może to być opowiadanie lub bajka. Praca nie powinna liczyć więcej niż 4000 znaków (bez spacji). Odczyt zwycięskiej pracy zostanie zarejestrowany i udostępniony w mediach elektronicznych GITD. 

  Szczegóły są dostępne w regulaminie. 

  Cele konkursu 

  Konkurs organizuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Przedsięwzięcie wpisuje się w cykl wydarzeń organizowanych z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (6 maja) oraz Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (17-23 maja). 

  Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, kształtowanie odpowiednich postaw, a także zachęcenie młodych ludzi do kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach związanych z popularyzowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

  Regulamin_Konkurs_na_najciekawsze_opowiadanie_lub_Bajke_BRD.pdf​​​​​​​

 • ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZWIASTUNY WIOSNY”

  Celem konkursu było zachęcenie dzieci do obserwacji zmian zachodzących wiosną

  w otaczającej nas przyrodzie, rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni i kreatywności . W konkursie wzięło udział 11dzieci z oddziałów przedszkolnych z naszej gminy. Uczestnicy przedstawili różnych zwiastunów wiosny. Najczęściej były to bociany i pierwsze wiosenne kwiaty.

  Komisja wyłoniła następujących laureatów:

  Kategoria wiekowa: 3-latki

  I miejsce: Nadia Stachyra- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łubkach

  Kategoria wiekowa: 4-latki

  I miejsce: Nikola Mirosław- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wojciechowie

  II miejsce: Dominik Bartoszcze- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wojciechowie

  III miejsce: Dorota Chudzik- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wojciechowie

  III miejsce: Alicja Celejewska- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łubkach

  Kategoria wiekowa: 5-latki

  I miejsce: Aleksandra Grzegorczyk - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łubkach

  Kategoria wiekowa: 6-latki

  I miejsce: Mateusz Kaznowski - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łubkach

  II miejsce: Aleksandra Pakuła- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Palikijach

  II miejsce: Bartłomiej Szelągowski i Piotr Filipiak- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łubkach

  III miejsce: Jan Masiukiewicz- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łubkach

   

  Wyróżnione prace plastyczne ozdabiają  korytarz naszej szkoły.

  Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

  Nagrody dla laureatów zostaną przekazane wychowawcom grup.

   

   

  Dodała: J. Wieczorek

 • Kwiecień miesiącem wiedzy na temat AUTYZMU

  Zgodnie z hasłem przewodnim w oddziałach  przedszkolnych odbyły się rozmowy, pogadanki na temat autyzmu.

   

  Ich celem było propagowanie wiedzy  oraz uwrażliwienie dzieci na akceptację różnorodności i trudności rozwojowych. W tematykę wprowadził przedszkolaków film: ,,Amazing Things Happen”, który miał na celu podnieść świadomość dzieci, budować zrozumienie, akceptacje osób, które nieco inaczej postrzegają świat. Nie jest to ani gorsze ani lepsze postrzeganie świata, jest po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie. Dzieci posłuchały o problemach i trudnościach jakie mogą towarzyszyć osobom w spektrum w zakresie: porozumiewania się, myślenia, rozwoju społecznego, umiejętności poznawczych, motorycznych  czy zainteresowań i form aktywności.  Po obejrzeniu filmu ,,Poznaj Marię-dziewczynkę, która lubi mieć plan” zrozumiały jak ważna jest przewidywalność i powtarzalność sytuacji. Słuchając historii dziewczynki z ASD dowiedziały się także o ,,super mocach”, niezwykłych możliwościach czy wyjątkowych talentach, których każdy z nas może Marii pozazdrościć. Poznały symboliczny sposób komunikowania się dziewczynki-piktogramy, plany aktywności, który ułatwiał jej codzienne funkcjonowanie.

              Przedszkolaki bardzo chętnie brały udział w różnych zabawach prowadzonych przez p. A. Żydek, które miały na celu zwrócenie uwagi na odmienny  sposób odbierania wrażeń zmysłowych przez osoby z ASD. Pozwoliło to spojrzeć  na codzienne wyzwania z jakimi muszą oni się zmierzyć  oraz dyskutowano co możemy zrobić i jak postępować by im pomóc. Bo przecież każdy chce być lubiany, akceptowany i szanowany. Nie należy nikogo oceniać zanim się kogoś nie pozna.

  Każda z grup wykonywała prace plastyczne, na których dominującym kolorem był niebieski- dający osobom z ASD i ich rodzinom nadzieję na lepsze życie. Podsumowaniem naszych spotkań  było słuchanie piosenki w wykonaniu  wyjątkowego artysty -Tymoteusza  Misiury podopiecznego Fundacji Alpha                                        pt.: ,,Codzienność”, a także utworu pt.: ,,Wielka siła- Piosenka autystyczna”.

  Miejmy nadzieję, że te podjęte działania otworzą nasze umysły i serca i uwrażliwią na problemy osób z ASD.

                                                 „ POZNAJ, ZANIM OCENISZ

  Zapraszam do galerii zdjęć >>

  Przygotowała Aneta Żydek

 • 3 MAJA – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

  ,,Są takie wydarzenia w historii Polski, których datę pamiętamy dokładnie, zarówno dzień, miesiąc, jaki i rok. Dzień, w którym Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja, należy do jednych z nich. Konstytucja ta, pierwsza w Europie, a druga w świecie po konstytucji amerykańskiej, stanowiła, zgodnie z duchem epoki, wybitny dokument polskiego Oświecenia. Odegrała doniosłą rolę w procesie kształtowania nowoczesnego narodu oraz szerzenia postaw patriotycznych, co znalazło szczególny wyraz w czasie powstania kościuszkowskiego. "

  - Centrum Edukacji Obywatelskiej

  Więcej na stronie KOSS-a: https://koss.ceo.org.pl/.../3-maja-swieto-narodowe-polski

   

   

    ,,Twórcy konstytucji, czerpiąc inspirację z myśli politycznej i filozofii europejskiego oświecenia oraz amerykańskiej konstytucji uchwalonej w 1787 roku, uważali, że władza ma służyć dobru całego narodu, a nie jedynie interesom warstw uprzywilejowanych. Konstytucja miała zapoczątkować wprowadzanie kolejnych reform zmierzających do wzmocnienia państwa. Podjęte działania w obronie zagrożonej przez sąsiadów Polski stanowią dzisiaj przykład odpowiedzialności świadomych przedstawicieli elit społeczeństwa. Ostateczny rozbiór Polski przez Austrię, Prusy i Rosję w 1795 roku doprowadził do utraty jej niepodległości. Współtwórcy Konstytucji 3 Maja, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj po latach ocenili, że była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny".

    Obchody tradycji Konstytucji 3 maja były zakazane podczas rozbiorów Polski. Po odzyskaniu niepodległości po pierwszej wojnie światowej, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe w 1919 roku. Podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej święto Konstytucji 3 Maja było zakazane. Po drugiej wojnie światowej komunistyczne władze w Warszawie zmierzały do likwidacji trzeciomajowych obchodów ze względu na odwoływanie się do tradycji niepodległości Polski oraz ich narodowo-katolicki charakter. Przeciwstawiano im i nagłaśniano propagandowo Święto Pracy. Przez wiele lat nie odbywały się państwowe uroczystości związane z rocznicą Konstytucji 3 maja, a wszelkie próby uczczenia święta kończyły się zazwyczaj zatrzymaniami i szykanami. W 1990 roku, po upadku komunizmu i odzyskaniu suwerenności przez Polskę, powrócono do przedwojennej tradycji i ponownie proklamowano dzień 3 maja świętem narodowym."

  -(na podstwie gov.pl)

    W tym roku przypada 230 rocznica uchwalenia Konstytucji. Chętni uczniowie z naszej szkoły włączyli się w obchody tego święta i upamiętnili je wykonując plakaty okolicznościowe, a niektórzy  napisali wiersze.

  Autorami prac są :

  Julia Czerniec kl.6

  Dawid Olech kl.6

  Aleksandra Kozak kl.8

  Tomasz Kaznowski kl.8

  Natalia Gałecka kl.7

  Celejewski Wiktor kl. 5

  Alicja Dębczak kl.4 

  Alicja Borkowska kl.1

  Kamil Kołodziej kl.1

  Łukasz Czerniec kl.1

  Antek Celejewski kl.1

   

  Serdecznie im dziękujemy za patriotyczną postawę.

   

  Dodała:  Elżbieta Ryba

 • Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br. – nauka hybrydowa dla najmłodszych uczniów z 11 województw

 • „Rodzic pierwszym doradcą”- spotkanie online

  Szanowni Państwo ,

  Informujemy Państwa, że w Lubelski Kurator Oświaty podejmuje kolejne spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Rodzic pierwszym doradcą”.
  Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00.  
  W związku z powyższym o przekazuję  informację  o tym wydarzeniu wszystkim rodzicom i uczniom klas VIII (list LKO w załączeniu), wraz z umieszczonym poniżej linkiem do spotkania.

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYzMzMyNmYtOTczYS00NjNmLWFhNDMtZTE2MWUyZDFkMzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 • Rozwój dziecka

 • Szkoły Ponadpodstawowe Powiatu Lubelskiego

  Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie przedstawiamy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2021/2022 szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Lubelski.

 • Z okazji Świąt Wielkiej Nocy...

  Z okazji Świąt Wielkiej Nocy,

  wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji,

  rodzicom i uczniom

  życzę zdrowia i pogody ducha.

  Pomimo trudnej sytuacji i zagrożeń,

  niech te Święta Wielkanocne

  będą dla Państwa i Uczniów źródłem

  siły do dalszej pracy, radości,

  nadziei i optymizmu na cały rok.

   

  Leszek Samcik

   

 • Zdrowych i radosnych Świąt !!!

 • Koreczki dla Nineczki

   

  Kolejna duża ilość korków została uzbierana dla Ninki Słupskiej. Ogromne podziękowania należą się wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji charytatywnej -nauczycielom, rodzicom, dzieciom, pracownikom naszej szkoły. Duża ilość korków została zbierana przez pobliskie sklepy zarówno w Łubkach jak i w Szczuczkach. Wielkie podziękowania dla ich właścicieli  za zaangażowanie, za współpracę, za informowanie mieszkańców miejscowości jak i gości robiących zakupy o  tej akcji. Worków pełnych koreczków było dużo. Zostały one zawiezione do Wojciechowa i wrzucone do przygotowanego na ten cel serduszka.

  Niech przyświeca nam nadzieja, że działania wszystkich ludzi zaangażowanych na świecie o złotym sercu pomogą małej Nineczce w powrocie do zdrowia.

  Aneta Żydek

 • Zwiastuny wiosny - konkurs plastyczny

 • ,,Wszyscy jesteśmy różni, ale TACY Sami”

   

  ,,Nie do pary jest tu tylko chromosom!!!’’

        Światowy Dzień Zespołu Downa zwany też Dniem Kolorowej Skarpetki obchodzony jest 21 marca. W naszym przedszkolu  zrobiliśmy to dzień później. Na szkolnym korytarzu pojawiła się gazetka edukacyjna przybliżająca znaczenie i symbolikę tego dnia.

  Zespół Downa to wada genetyczna. Celem obchodów tego dnia jest uświadomienie  wszystkim ludziom, że osoby z Zespołem Downa maja takie same potrzeby jak osoby pełnosprawne. Oczekują szacunku, tolerancji i akceptacji. Data obchodów jest symboliczna. Przypada na 21 dzień 3 miesiąca w roku, ponieważ to właśnie dodatkowy trzeci chromosom w 21 parze składających się z łańcuchów DNA chromosomów w ludzkich komórkach powoduje występowanie tej wady genetycznej. Stąd też inna nazwa-trisomia 21.

  Dwie różne skarpetki stały się symbolem tego dnia, ponieważ chromosom ma kształt przypominający skarpetę. Kolorowe skarpety nie do pary- które należy założyć tego dnia-mają przypomnieć społeczeństwu, że między nami żyją osoby, które na co dzień zmagają się z poczuciem odrębności, zróżnicowania, niedopasowania i należy propagować ich prawa, wspierać je, integrować się z nimi, okazać solidarność tak, by zapewnić im należne miejsce w społeczeństwie. 21 marca to także pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, który uosabia narodziny nowego życia i narodziny niezwykłych ludzi.

  Tego dnia nasze przedszkolaki posłuchały pogadanki na temat niepełnosprawności, tolerancji i akceptacji dla odmienności. Obejrzały także filmik edukacyjny, z którego dowiedziały się, że dzieci z Zespołem Downa są radosne, uśmiechnięte, mają marzenia, zainteresowania, upodobania, pragną naszej akceptacji i przyjaźni, bo przecież: ,,każdy ma coś, czego nie ma inny ktoś..”, ,, a ilość chromosomów nie ma znaczenia, by spełniać swoje marzenia”.  Nie ma osób identycznych -różnorodność jest rzeczą naturalną.  Przedszkolaki chętnie brały udział w zabawach przygotowanych przez p. Anetę Żydek, ćwiczyły pamięć, koncentrację i spostrzegawczość. Na koniec własnoręcznie i samodzielnie ozdabiały przygotowane szablony skarpetek, tak by były kolorowe, różne i nie pasujące do siebie. Jedni kolorowali, inni wyklejali kawałkami bibuły czy naklejkami. Tym sposobem nasi najmłodsi pokazali, że różni nas tak niewiele-jeden dodatkowy niepasujący chromosom -tak jak niepasująca do kompletu skarpetka. Ich prace zostały zawieszone na głównym korytarzu obok gazetki poświęconej Światowemu  Dniu Zespołu Downa.  Do domu otrzymali zakładki do książeczek z symbolami tego dnia, które mogli pokolorować razem ze swoimi najbliższymi.

  Zapraszam do obejrzenia zdjęć.

  Aneta Żydek

 • Kreatywna świetlica

   

  Świetlica szkolna to miejsce, gdzie dzieci spędzają czas w miłej i przyjaznej atmosferze. Przebywają na niej uczniowie, którzy oczekują na rozpoczęcie zajęć,  na odbiór przez rodziców czy na przyjazd busa szkolnego. W naszej szkole świetlica działała od poniedziałku do piątku, godziny pracy dostosowane zostały do potrzeb oczekujących dzieci. Wychowawcy świetlicy pracują w oparciu  o zatwierdzony na początku roku szkolnego plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia mają zarówno charakter indywidualny jak i  grupowy, odbywają się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć, w sprzyjającej atmosferze. Przestrzegane są zalecenia  GIS. Dzieciom przebywającym w świetlicy proponowane są w różnorodne formy zajęć, takich jak np.: plastyczno-techniczne, czytelnicze, artystyczne,  dydaktyczne, sportowe, muzyczne itp.

  Zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych dotyczyły :

  -organizowania pomocy w nauce, odrabianie pracy domowej

  -zajęcia czytelnicze, które były wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji czytelniczych, zdobywania wiedzy oraz przekazywania wartości i norm społecznych

  -rozwijania logicznego myślenia, wyobraźni, poprzez różne gry planszowe (Pociągi, Kapitan Nauka, Goracy ziemniak…itp.) zagadki, krzyżówki, kalambury, sudoku itp.,

  -rozwijania koncentracji uwagi –anagramy, puzzle, układanki, przeplatanki,  zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne –klocki, zestaw majsterkowicza,

  -organizowanie zabaw ruchowych, sportowych  dając uczniom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu na sali gimnastycznej i na placu zabaw,  dbając o ich kondycję fizyczną,  pozwalały też odpocząć i zregenerować siły  po zajęciach lekcyjnych

  - organizowanie zajęć plastycznych rozwijających kreatywność- poprzez proponowanie różnego rodzaju wykonania prac plastycznych z wykorzystaniem ciekawych materiałów

  -kształtowanie kulturalnych nawyków życia społecznego- oglądanie filmów edukacyjnych, pogadanki

  -rozwijanie zainteresowań oraz zdolności uczniów

  - prace badawcze-eksperymenty

  -współdziałanie z rodzicami, z nauczycielami.

         Uczniowie mają czas na swobodne zabawy, zgodnie z zainteresowaniami, korzystają z gier edukacyjno-towarzyskich zgromadzonych w świetlicy. W pracy dużą uwagę zwraca się na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywanie pozytywnych kontaktów interpersonalnych, umiejętności rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań, uczuć oraz dostrzegania ich u innych, umiejętności panowania nad emocjami, jak też upowszechnianie zasad kultury osobistej, przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w świetlicy i na terenie szkoły.

                  Dzieci są bardzo aktywne, otwarte i szczere, a praca z nimi to wielka przyjemność. Nie obawiają się porażki, ćwiczą, poszukują i świetnie radzą sobie z postawionymi przed nimi zadaniami. Miło oglądać ich zadowolone twarze. Na głównym korytarzu w szkole powstała tablica, na której nasi twórcy chętnie zawieszają swoje wspaniałe dzieła.

   Zapraszam do oglądania zdjęć >>

  Opracowała Aneta Żydek

 • Wszystkiego najlepszego...

                                            Wszystkim Kobietom dużym i małym

                                     W dniu Święta Kobiet dużo zdrówka i radości,
                                               moc uśmiechu i słodkości.

   

                                     Leszek Samcik

 • Próbny egzamin ósmoklasisty

  Już wkrótce, odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty, który umożliwi uczniom sprawdzenie stopnia opanowania ich wiadomości i umiejętności. Dzięki takiej diagnozie, każdy uczeń, będzie miał możliwość uzupełnienia tych wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.

  Egzamin próbny dla ósmoklasistów rozpocznie się 17 marca i zakończy 19 marca. Będzie przebiegał zgodnie z następującym harmonogramem.

   

  • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
  • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Łubkach
  Łubki 58, 24-204 Wojciechów
 • 81 517 10 06

Galeria zdjęć