W naszej szkole

 • Andrzejki szkolne

    Andrzejki, przypadające 29 listopada, - to zgodnie z tradycją - wieczór wróżb. Świętego Andrzeja uznano za patrona panien chcących szybko wyjść za mąż. Miał on pomóc dziewczętom poznać przyszłość. Odpowiednikiem andrzejek dla chłopców były kiedyś katarzynki( 24 listopada), jednak z czasem dwa odrębne obrzędy zostały połączone i dziś są obchodzone jako andrzejki. Dawniej ważną część wieczoru andrzejkowego stanowiły wróżby, dzisiaj traktowane są raczej zabawowo, o czym przekonali się uczniowie naszej szkoły.

  30 listopada odbyły się w naszej szkole  klasowe andrzejki. Według dawnych wierzeń ten dzień miał magiczną moc, gdyż uchylał wrota do nieznanej przyszłości. Również i my chcieliśmy dowiedzieć się, co nas czeka za kilkanaście lat. Dzięki wróżbom, przebijając papierowe serduszka  chłopcy mogli poznać imię przyszłej wybranki, a dziewczynki – imię przyszłego wybranka. Ustawianie kapci i butów w kierunku drzwi, mówiło o tym, kto pierwszy ożeni się lub wyjdzie za mąż. Były też przepowiednie związane z wyborem przyszłego zawodu, a magiczna butelka  czy czarodziejska kula wskazywały, co może nas spotkać w najbliższej przyszłości. Każda z klas przygotowała różne stanowiska z wróżbami: wróżby z kolorami, drzewko szczęścia, wróżby ze szpilkami lub zapałkami, wróżby z kośćmi do gry, z talerzami , kubeczkami , andrzejkowe memory  czy ciasteczka z niespodzianką w środku. Jedną z wróżb było zliczanie cyfry w naszej dacie urodzin. Ostateczna liczba mówiła nam, jaką osobą jesteśmy. Jak przystało na andrzejkową tradycję , chętni  przelewali roztopiony wosk przez dziurkę od klucza. Wszystkie wróżby były świetnym sposobem nie tylko na integrację grupy, ale również na poćwiczenie matematycznych umiejętności.

  Imprezie towarzyszyło wiele radości i śmiechu. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie  klasowych spotkań. Mamy nadzieję, że jak przystało na tradycję część wróżb i marzeń zostanie spełniona.

   

  dodała : Elżbieta Ryba

  Galeria klasy 1

 • KREATYWNA ŚWIETLICA

 • DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

       25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. Został ustanowiony w 2002 r., dokładnie w 100 rocznicę powstania tej najsłynniejszej zabawki dla dzieci.

     Przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych również świętowały URODZINY PLUSZOWEGO MISIA. Ze względu na obostrzenia nie mogły tego dnia przynieść ze sobą misiów, ale dzięki rodzicom, którzy wykonali zdjęcia dzieci z ich maskotkami, w naszej sali urządziliśmy galerię pluszakowych fotografii.

     Dzieci poznały historię powstania pierwszej pluszowej maskotki oraz opowiadały o swoich ukochanych pluszakach. Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach, w których głównymi bohaterami były pluszowe misie: odgadywały, który bajkowy miś ukrył się na ilustracji. Mając zasłonięte oczy, ale z pomocą podpowiedzi koleżanek i kolegów, przyczepiały misiowi kokardkę. Przechodziły trasę szlakiem misiowych śladów. Rozwiązywały quiz wiedzy o misiach. Poszukiwały przedmiotów w kolorze wylosowanego misia. Nie zabrakło również tańców do misiowych przebojów, a także wykonania misiowych opasek.

       To był baaardzo zmisiowany dzień!!!

   

  Dodała Katarzyna Masiukiewicz

 • Jesteśmy życzliwi ...

 • Szkoła do hymnu...

  W imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecznie dziękuję za udział w akcji „Szkoła do hymnu”. 

  W inicjatywie wzięło udział blisko 21 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z kraju oraz ponad 260 placówek polonijnych z całego świata. Cieszymy się, że 10 listopada o godz. 11:11 byli Państwo z nami

  Z wyrazami szacunku

  Anna Ostrowska
  Rzecznik Prasowy
  Ministerstwo Edukacji i Nauki

   

  W załączeniu przekazuję pamiątkowy dyplom.

  Leszek Samcik

 • Dzień tolerancji w naszej szkole

 • Zapraszamy do udziału w konkursie

  Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs:

  Kartka  Bożonarodzeniowa

   

  Celem konkursu jest:

  - wzbudzenie w uczestnikach kreatywności i wrażliwości artystycznej

  - wzbogacenie warsztatu plastycznego

  - rozwijanie wyobraźni uczestników

  - poszukiwanie nowych środków wyrazu

  - kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej

   

   Regulamin konkursu:

  1.Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. Podzielony jest na trzy kategorie: przedszkole 

     i zerówka, uczniowie klas I-III oraz  uczniowie    klas IV-VIII.

  2. Każdy uczestnik może wykonać i dostarczyć  jedną kartkę z życzeniami  na konkurs.

  3. Prace nie mogą być większe niż format A4, wykonane dowolna techniką plastyczną z różnorodnych materiałów.

  4. Na kartce - czy w jej środku -powinny znajdować się życzenia  na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

  5. Autora prac należy podpisać na odwrocie kartki

  6. Prace należy składać do 10 grudnia 2021r. do Pani Anety Żydek (oddział przedszkolny). Planowana data ogłoszenia wyników to  14  grudnia 2021r.

  7. Prace będą oceniane przez Jury składające się z naszych nauczycieli i oceniane według następujących kryteriów:

         - walory artystyczne,

         - kreatywność,

         - oryginalność,

         - nawiązanie do tradycji.

         - estetyka wykonania.

  8. Wszystkie prace zostaną nagrodzone. Prace nie będą zwracane po konkursie, przedstawiciele samorządu wręczą je nauczycielom i pracownikom szkoły jako  upominek na nadchodzące święta.

  9. Sponsorem nagród jest Rada Rodziców.

  10. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na gazetce szkolnej na głównym korytarzu, a także na stronie naszej szkoły.

   

  Wszystkich informacji udziela P. Aneta Żydek 

  - opiekun Samorządu Uczniowskiego

 • Ogłoszenie

  Serdecznie zapraszamy całą społeczność szkolną

  do włączenia się w akcję wsparcia służb mundurowych

  ochraniających naszą wschodnią granicę.

  Do 1 grudnia br. można przynosić do szkoły:

  - żywność gotową do spożycia tj. owoce (jabłka, gruszki, owoce cytrusowe),

  - słodycze (ciastka, batony energetyczne),

  - konserwy, herbatę, kawę, zupy w torebkach, napoje, itp.

  Zebrane produkty zostaną zawiezione

  do Urzędu Gminy w Wojciechowie, a później dowiezione na granicę.

               Zapraszamy do włączenia się w akcję.

         Okażmy  naszą solidarność i wdzięczność żołnierzom

  za ich służbę dla Polski.

                                                                                                

  Opiekun SU

  A.Żydek                                                                                                                                                                                                                                                                    

 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

  Tegoroczna edycja OTWP będzie miała formę zdalną. Turniej jest skierowany do dzieci i młodzieży w 2 grupach wiekowych:

  I grupa - uczniowie szkół podstawowych

  II grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

   Turniej zostanie przeprowadzony w terminie  26.11 – 11.12 br.

   Pierwszym etapem będą eliminacje powszechne, otwarte dla wszystkich przeprowadzone w formie pisemnej (test on-line) na internetowej platformie edukacyjnej. Test zawiera 60 pytań dla każdej grupy wiekowej, na które należy udzielić odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród kilku podanych wariantów. Łączny czas odpowiedzi - 60 minut. Punktacja eliminacji pisemnych - 0 lub 1 punkt.

   Do kolejnego etapu kwalifikuje się  max. po 25 zawodników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach powszechnych. Jury bierze pod uwagę czas rozwiązania testu w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów gdy nie jest możliwe wskazanie 25 finalistów.

   Etap drugi to finał przeprowadzony formie ustnej (on-line). W części ustnej każdy z zawodników odpowiada na pięć pytań z wylosowanego zestawu. Po każdej wypowiedzi następuje jawna ocena jury oraz ewentualne uzupełnienie odpowiedzi (podanie pełnej odpowiedzi przez Jury). Czas odpowiedzi na jedno pytanie –max. 2 minuty. Punktacja odpowiedzi ustnych od 0 do 3 punktów.

   Laureatami konkursu są osoby z pierwszych 3 miejsc z każdej grupy wiekowej  z największą łączną liczbą punktów za odpowiedzi ustne.

   Uczestnicy finału ustnego mogą zostać poproszeni o udział w finale w miejscu wskazanym przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Turniej odbywa się pod nadzorem Jury, które powoływane jest przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

  Zakres tematyczny Turnieju:

  • Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej.
  • Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP.
  • Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
  • Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP.
  • Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych.
  • Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
  • Ochrona ludności.
  • Ochrona środowiska.
  • Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
  • Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
  • Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych.
  • Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy.
  • Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.

    Zgłoszenia do udziału w turnieju.

   Aby wziąć udział w turnieju należy zarejestrować się na internetowej platformie edukacyjnej.

  Każdy uczestnik musi mieć opiekuna, który również musi się zarejestrować.

   Warunkiem uczestnictwa w finale jest dysponowanie komputerem z kamerą, głośnikami, mikrofonem

  oraz łączem internetowym.

   Już wkrótce będzie możliwość rejestracji uczestników i opiekunów.

   TERMIN ELIMINACJI PISEMNYCH - Wkrótce

  TERMIN FINAŁU USTNEGO – Wkrótce

   

  Prosimy o zapoznanie się z regulaminem OTWP on-line

  Regulamin do pobrania

 • Narodowe Święto Niepodległości

  Celebrując obchody Narodowego Święta Niepodległości nasza szkoła dołączyła do akcji ,, Szkoła do hymnu - 2021", który odśpiewany został w dn. 10 listopada o godz. 11.11 Z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 wydarzenie odbyło się w klasach, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

  Flaga, godło i hymn państwowy to symbole związane z tożsamością narodową. Poza nimi istnieje jeszcze wiele elementów świadczących o naszym narodowym dziedzictwie, a wśród nich  polskie tańce narodowe. Są one nośnikiem  tradycji narodu, jego historii i wyrazicielem tożsamości narodowej. Poza tym budują poczucie przynależności, potrafią   zjednoczyć społeczność, są powodem do dumy.  

  Podkreślając doniosły charakter  tego święta  uczniowie zatańczyli  jeden z naszych narodowych tańców -  poloneza, który obok mazura, krakowiaka, kujawiaka i oberka wpisany został w 2015 r. na „Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego”.

  Występ przygotowany pod kierunkiem instruktorki tańca p.Renaty oraz przy pomocy n- lki wf. p. D. Kołodziejczyk  można obejrzeć pod linkiem

  https://www.youtube.com/watch?v=w3-Q4m1qwV

   Z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, cała społeczność szkolna i przedszkolna włączyła się w działania pod hasłem ,,Tydzień dla Niepodległej”. Nauczyciele w taki sposób organizowali  i przeprowadzali zajęcia szkolne, aby móc na nich rozwijać postawy patriotyczne i obywatelskie. Przybrały one różne formy takie jak: gazetki szkolne i klasowe, plakaty, quizy historyczne, pogadanki, prezentacje, wspólne śpiewanie hymnu i pieśni patriotycznych, prace plastyczno-techniczne, recytowanie wierszy czy  pisanie listów. Efekty uczniowskich prac i działań zostały  uwieńczone na fotografiach lub krótkich nagraniach, które można obejrzeć na dole strony.            

  Każdy Polak, ten duży i ten najmniejszy powinien wiedzieć, że wolność nie jest nam dana na zawsze i  trzeba ją pielęgnować, a patriotyzm cały czas wzmacniać.

  Szanujmy siebie nawzajem, pamiętając o symbolach narodowych, dbając o środowisko, miłując naszą Ojczyznę, swobodnie wyrażając myśli i przekonania.

  Podejmujmy mądre i rozważne decyzje, w imię słusznej sprawy, pamiętajac  o swoich potrzebach.               

  Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju i pokazujemy, w jaki sposób można być patriotą?

  Oddzielnie w klasach, w domach, ale razem świętujemy

                     Niepodległość naszej Ojczyzny!

  D. Kołodziejczyk, E. Ryba

   

  Występ oddziału przedszkolnego

  i hymn w wykonaniu 1 klasy:

   

   

 • Pamiętamy...

   

  ,,…nie umiera ten,
  kto trwa w pamięci żywych…”

   

          W środę 27 października 2021 roku  przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Natalia Gałecka i Dominik Kołodziej wraz ze swoim opiekunem panią Anetą Żydek udali się na cmentarz w Wojciechowie. Złożyli tam kwiaty i zapalili znicze przy pomniku ostatniego właściciela dworku w Łubkach - Mieczysława Dąbrowskiego.                                                                                  Uczciliśmy w ten sposób pamięć o Wielkim Polaku, dzięki któremu dzisiaj uczymy się w zabytkowym budynku, gdzie mieści się Szkoła Podstawowa w Łubkach.

   

  Dodała A. Żydek

   

 • Ślubowanie 1 klasy

   

    Uczniowie klasy pierwszej  przygotowania  do tej uroczystej chwili rozpoczęli już od początku roku szkolnego. Dzielnie  uczyli się  nowych tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.
    21 października od samego rana w szkole panowała świąteczna atmosfera. Dekoracje na sali gimnastycznej  były już przygotowane. Uczniowie ubrani w świąteczny strój galowy, z lekkim stresem czynili ostatnie przygotowania, próby -  wszystko po to, aby ich ślubowanie wypadło jak najbardziej uroczyście.
   Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Prowadząca uroczystość uczennica klasy VI – Julia Grzegorczyk powitała gorąco wszystkich obecnych: Pana Dyrektora, nauczycieli, przewodniczącą Rady Rodziców,  rodziców uczniów klasy 1, oraz obecnych uczniów, a w  szczególności  klasę pierwszą. Na początku krótkie wiersze wprowadzające  zaprezentowali starsi koledzy z klasy 2 i 3. Następnie pierwszoklasiści popisywali się swoim talentem prezentując przygotowane wiersze. Wykazali się znajomością przepisów ruchu drogowego, pięknie zaśpiewali piosenki, pod kierunkiem pana od muzyki, rozwiązali zadania z matematyki i języka polskiego, które były dowodem na to, że  są gotowe do sumiennej pracy w szkole. Po zakończonej części artystycznej zabrał głos pan dyrektor, który dokonał oceny prezentacji uczniowskiej. Podziękował wszystkim za pracę włożoną w wychowanie i przygotowanie dzieci do dzisiejszej  uroczystości. Stwierdził, że dzieci są gotowe, aby je przyjąć w poczet uczniów naszej szkoły. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed narodową flagą trzymaną przez Damiana, ucznia starszej  klasy,  pierwszaki ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na ucznia" - mówiła Natalia Gałecka, dotykając  ołówkiem - jak czarodziejską różdżką ramiona najmłodszych kolegów, a Julka zakładała im czerwone birety na głowę. Był to dla nich ważny i emocjonujący moment.
  Następnie Pan Dyrektor składając uczniom życzenia wręczył im pamiątkowe dyplomy i nastąpił wpis do kroniki szkolnej. Do życzeń  dołączyli także zaproszeni goście, Samorząd Uczniowski, uczniowie kl.2 ze swoją wychowawczynią p. Renatą Skowrońską , wychowawczyni klasy 1 i rodzice.  Również Rada Rodziców  reprezentowana przez p. Magdalenę Stachyrę pamiętała o święcie dzieci i tradycyjnie sfinansowała zakup niezbędnych materiałów do dzisiejszej uroczystości. Wszystkie  prezenty- łącznie z niespodzianką ukrytą w kuferkach, wręczoną przez Rodziców  sprawiły dzieciom  ogromną radość. Rodzice i dzieci  pamiętali  także o podziękowaniach dla nauczycieli, którym wręczyli piękne bukiety kwiatów. Zorganizowali "słodkie" przyjęcie w klasie, które zakończyło uroczystość ślubowania.                                                                                                                                

   

  Kochane Pierwszaki!
  Cieszę się, że jesteście już pełnoprawnymi uczniami i życzę Wam powodzenia oraz sukcesów w nauce. Jestem przekonana, że od tej pory, będziecie godnie reprezentowali naszą SZKOŁĘ, a zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością.
  Mam nadzieję, że mimo obostrzeń związanych z czasem pandemii wydarzenie to na długo zostanie w Waszej pamięci.

  Dziękuję wszystkim za udział, zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie  uroczystości ślubowania 1 klasy.

   

   Wychowawczyni klasy 1 – Elżbieta Ryba
   

  Piosenka pt. ,, Pierwszaczek"

 • 14 października - Dzień Edukacji Narodowej

                                                                                                                              

  ,,Za serce, uśmiech, dobre słowo,

  zachętę do pracy gdy nic się nie udawało

  i pochwałę gdy wszystko szło dobrze,

  za pomoc w odkrywaniu tego w czym jesteśmy najlepsi

  i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy,

  za pokazanie nam, że się  liczymy i jesteśmy ważni,

  za to, że w tak wielu sytuacjach możemy na Państwa liczyć …”

   

  Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły w Dniu Edukacji Narodowej składamy najpiękniejsze życzenia:

  dużo zdrowia, radości, cierpliwości, spełnienia marzeń, zrozumienia i wytrwałości.

   

                                                                                                                                           Samorząd Uczniowski

 • "Moralność pani Dulskiej" w Szkole Podstawowej w Łubkach

     W tym roku w ramach Narodowego Czytania spotykamy się z Moralnością pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To utwór, który porusza problem udawania kogoś innego przed światem. Główna bohaterka chce, by świat mówił o niej jak najlepiej, a jednocześnie zachowuje się negatywnie wobec innych.

     Dzisiaj też spotykamy się z tym problemem. Często w sieci ludzie chcą tworzyć nieprawdziwy, wyidealizowany obraz siebie.

    W Moralności pani Dulskiej poznajemy dwie córki głównej bohaterki (Klaudia Tarka) – Melę i Hesię. Dziewczyny są zupełnie inne, Mela (Ania Borkowska)  jest wrażliwa i dobra, trudno jej poradzić sobie z problemami, Hesia (Julia Grzegorczyk) jest odważna, sprzeciwia się ograniczeniom, łamie zasady, próbuje poczuć się dorosła. Dulski (Dawid Olech) milcząco godzi się na wszystko, Hanka (Julia Czerniec) ma kłopoty, a Zbyszko (Wiktor Celejewski) łamie wszelkie konwenanse...

  Posłuchajmy, pooglądajmy jak w role bohaterów dramatu Gabrieli Zapolskiej wcielili się uczniowie klasy VI i VII.

  Występ odbył się  5 października 2021 roku. Nad przebiegiem wydarzenia czuwała p. Elżbieta Wącior, a oprawę muzyczną i nagranie zapewnił p. Leszek Iwaniak.

  Elżbieta Wącior

 • Kurs e-learningowy dla dzieci

  Czy znasz zasady bezpiecznego przebywania w gospodarstwie rolnym?

  Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną z 100 hulajnóg ufundowanych przez KRUS

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia, rozlosujemy 100 hulajnóg.

  Więcej informacji znajdziecie tutaj

 • Dzień Przedszkolaka

        20 września jest od 2013 roku Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto ustanowione zostało uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jego celem jest popularyzacja wychowania przedszkolnego oraz wzrost jego znaczenia w świadomości społecznej.

        Przedszkolaki w tym roku dołączyły do ogólnopolskiej akcji „Dzień przedszkolaka to ważne święto – uczcijmy je razem tańcem i piosenką”. Zgodnie z założeniami, tak jak wszystkie przedszkolaki w naszym kraju, śpiewaliśmy i tańczyliśmy do piosenki „Życie przedszkolaka”. W tym szczególnym dniu piękne życzenia przedszkolakom złożył Pan Dyrektor Leszek Samcik. Były tańce, śpiewy i super zabawa. Rodzice zatroszczyli się o pyszny poczęstunek dla dzieci. Na koniec przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w tym jakże ważnym dla nich dniu.

   

  Katarzyna Masiukiewicz

  Jolanta Wieczorek

 • Międzynarodowy Dzień Kropki

       15 września dzieci w naszym przedszkolu obchodziły Międzynarodowy Dzień Kropki - święto, które od 2008 roku stwarza okazję do budowania pewności siebie, odkrywania talentów i pobudzania wyobraźni dzieci, młodzieży i dorosłych.

       Świętowanie rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu „Kropka” zrealizowanego na podstawie książki dla dzieci P. H. Reynoldsa „The Dot” (czyli “Kropka”). W filmie opowiedziana została historia małej Vashtii. Nieśmiała dziewczynka, dzięki mądrej nauczycielce od plastyki, uwierzyła w siebie i poznała swój talent. Kolejnym krokiem była rozmowa na temat filmu i odkrywanie własnych talentów – przedszkolaki mówiły misiowi jaki mają talent.       I okazało się, że WSZYSTKIE dzieci potrafią coś, czego mogą nauczyć misia! W tym szczególnym dniu nie zabrakło zabaw z kropkami – szukania drugiej połówki kropki, wyklejania, malowania oraz... kropkowych zdjęć, które wszystkim sprawiły ogromną radość!

   

  Katarzyna Masiukiewicz

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Rodzicu zadbaj o wzrok swojego dziecka!

  Dziecięca Przychodnia Okulistyczna 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie  zaprasza dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 lat na bezpłatne okulistyczne badania przesiewowe. Szczegóły w załączniku

 • Życzenia pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Łubkach z okazji inauguracji roku szkolnego 2021-2022.

  Szanowni Rodzice, drodzy Nauczyciele, kochani Uczniowie!

  Ubiegły rok szkolny z uwagi na zajęcia zdalne był trudny jednak wszyscy zdaliśmy egzamin ze zdalnego nauczania na ocenę celującą.

  Nasza szkolna społeczność stała się wspólnotą. Połączyły nas niewidzialne więzy w elektronicznej chmurze. Dziś wszyscy o wiele lepiej radzimy sobie z technologią informatyczną, mamy ze sobą bliższy kontakt. Jaki będzie rozpoczynający się rok szkolny 2021/2022? Z całą pewnością wyjątkowy… szczególnie trudny ze względu na pandemię COVID-19. Wszyscy musimy odnaleźć się w nowej szkolnej rzeczywistości i starać się funkcjonować dalej, pokonując bariery, które zgotował nam los.

  1 września spotykamy się w szkole, możecie usiąść w klasie i posłuchać nauczycieli…

  To, czy będziemy spotykać się w murach szkoły zależy tylko i wyłącznie od naszej odpowiedzialności

  i przestrzegania zasad sanitarnych.

  Jeśli chcemy, aby nauka odbywała się w szkole, proszę Was o bezwzględne przestrzeganie najwyższych standardów higienicznych. Moje słowa nie są skierowane tylko do uczniów, ale także do nauczycieli oraz pozostałych pracowników naszej szkoły. Najbliższe miesiące również dla Was będą czasem wytężonej pracy, choć bardzo liczę na to, że będzie to wysiłek, który się opłaci. Wierzę, że efekty Waszych działań staną się dla Was motywacją do tego, by nie ustawać w staraniach, i będą najlepszym dowodem na to, jak wiele da się osiągnąć dzięki pasji i zaangażowaniu.

  Moi drodzy, chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że placówka oświatowa jest specyficznym miejscem. Nasza Szkoła nie jest wyjątkiem. Nie ulega wątpliwości, że aby szkoła mogła prawidłowo funkcjonować i należycie spełniać wszystkie swoje cele, powinna przypominać dobrze naoliwiony mechanizm, w którym każda, nawet najdrobniejsza i z pozoru zupełnie nieistotna część posiada swoje własne, jasno określone miejsce i dokładnie sprecyzowane zadania do wykonania.

   Obok domu rodzinnego to szkoła jest miejscem, w którym młodzi ludzie zdobywają wiedzę, kształtują swoją osobowość, odkrywają swoje mocne oraz słabe strony, rozwijają talenty.

  To my, pracownicy placówek oświatowych, jesteśmy odpowiedzialni za rozwój naszych podopiecznych
  i zaszczepienie w nich chęci poznawania świata i siebie samych.

  Wspólnie tworzymy jeden doskonały mechanizm – realizujemy swoje cele, wykonujemy powierzone nam zadania, uczymy się od siebie, wymieniamy wiedzą i inspirujemy siebie nawzajem.

  Kochani Uczniowie, drodzy Nauczyciele! Za chwilę rozejdziecie się do klas, gdzie odbędą się krótkie spotkania organizacyjne.

  Pierwszego dnia nowego roku szkolnego życzę wam, drodzy uczniowie, bardzo dobrych ocen, rozwijania zainteresowań, nawiązywania pięknych znajomości, przyjaźni, a Wam, nauczycielom dużo cierpliwości, wytrwałości i pasji w wykonywaniu powierzonych zadań. Niech mury naszej szkoły opuszczają świetnie wyedukowani ambitni absolwenci, potrafiący z powodzeniem stawić czoło wymaganiom współczesności!

   

  Leszek Samcik

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Łubkach
  Łubki 58, 24-204 Wojciechów
 • 81 517 10 06

Galeria zdjęć