W naszej szkole

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
Biologia B
Chemia C
Doradztwo zawodowe Dz
Edukacja dla bezpieczeństwa Edb
Edukacja informatyczna Ei
Edukacja muzyczna Em
Edukacja plastyczna Ep
Edukacja wczesnoszkolna Ewo
Edukacja wczesnoszkolna osobno Ewo
Edukacja wczesnoszkolna razem Ewr
Fizyka F
Geografia G
Historia H
Informatyka I
Język angielski Ja
Język angielski osobno Jao
Język angielski razem Jar
Język niemiecki Jn
Język polski Jp
Matematyka Mat
Muzyka M
Plastyka P
Przyroda P
Religia R
Technika T
Wiedza o społeczeństwie Wos
Wychowanie do życia w rodzinie Wdżwr
Wychowanie fizyczne Wf
Wychowanie przedszkolne Wp2
Wychowanie przedszkolne Wp1
Wychowanie przedszkolne1 Wp1
Wychowanie przedszkolne2 Wp2
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Zdw
Zajęcia korekkcyjno-kompensacyjne Zkk
Zajęcia rozwijające kreatywność i uzdolnienia Zrkiu
Zajęcia z wychowawcą Zzw

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Łubkach
    Łubki 58, 24-204 Wojciechów
  • 81 517 10 06

Galeria zdjęć